FUTSAL OUTDOOR TOURNAMENT

O

pravidla

Hraje se dle futsalových pravidel s místnimi úpravami.

Hrací plocha má tvar obdélníka: délka 44-54 m, šířka 22-30 m.

 •  
 • Brankové území má tvar obdélníka a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky. Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.
 •  
 • Hraje se s futsalovým míčem !!!
 •  
 • Hry se zúčastní dva týmy, každý má na hrací ploše nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
 •  
 • K utkání musí tým nastoupit nejméně s čtyřmi hráči (3 a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na tři (2 a brankář). Klesne-li počet hráčů pod 3, rozhodčí utkání ukončí a pořadatelé rozhodnou o výsledku.
 •  
 • Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom rozhodčí předem uvědoměn.
 •  
 • Počet hráčů uvedených na soupisce je max. 12. Všichni hráči uvedení na soupisce (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkáni (od jeho zahájení až do podepsání zápisu - tedy i v poločasové přestávce). To znamená, že může být vyloučen i hráč ze střídačky. V případě vyloučení hráče ze střídačky pokračuje postižený tým ve hře s nezměněným počtem hráčů.
 •  
 • Tým, který nastoupil s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit. Doplnění týmu lze pouze se souhlasem rozhodčího.
 •  
 • Tým nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Výstroj se skládá z dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Kolíkové kopačky jsou zakázané !!! Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno.
 •  
 • Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou týmů.
 •  
 • Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny  kopačky se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky jsou povoleny.
 •  
 • Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, apod.).
 •  
 • Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.
 •  
 • Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.
 •  
 • Hraje se 2 x 12 minut bez přestávky, pouze s výměnou stran hřiště.
 •  
 • Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování (taktické střídání, zakopávání míče, apod.).  Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy: výkop ze středu hřiště či kop od branky nebo nechat dokončit útočnou akci.
 •  
 • Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit.
 •  
 • V utkáních hraných K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě nenastavuje. Každý tým provádí 3 pokutové kopy (vždy jiný hráč). Trojice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených na soupisce týmu, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Pokutové kopy provádějí týmy střídavě. Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují týmy střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu pokutových kopů nedosáhne jeden z týmů o branku více. Kopy provádějí opět libovolní hráči uvedení na soupisce. Střídání brankářů je povoleno.
 •  
 • Čekací doba není !!! Pokud tým nenastoupí v určené době, zápas se kontumuje 5:0 .
 •  
 • Na začátku utkání (v poločase, po brance) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
 •  
 • Minimální vzdálenost hráčů týmu, jež kop neprovádí, je 3 m od míče.
 •  
 • Míč je ve hře teprve tehdy, když se po provedení kopu pohne, ale hráč provádějící rozehrání nesmí hrát s míčem znovu dříve, než se ,jej dotkne jiný, hráč. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč opustit pokutové území, jinak se kop opakuje.
 •  
 • Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru
 •  
 • Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího týmu neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míče a nikoliv brankáře.
 •  
 • O dosažení branky rozhoduje výhradně: rozhodčí a jeho rozhodnutí  je konečné.
 •  
 • Pokutový kop se nařizuje za všechny přestupky, za které se nařizuje přímý kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním pokutovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.
 •  
 • Pokutový kop se provádí ze značky 7 metrů od středu branky.
 •  
 • Malá domů: Hlavni rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti týmu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu  mu úmyslně přihrál míč nohou od kolene dolů. Kolenem je malá domů povolena
 •  
 • O pořadí v tabulce rozhoduje:
          1. Počet bodů
          2. Vzájemný zápas, resp. tabulka vzájem. zápasů bodově rovných týmů (pak pro tuto tabulku platí stejná pravidla jako pro tabulku celé skupiny).
          3. Brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině.
          4. Větší počet vstřelených branek.
          5. los.
 •  
 • Pořadatelé mají právo pravidla upravit.

 
desing Happy comp administrace